top of page

Privacyverklaring Ziko’s Salsa Dansschool

Datum: 19 januari 2019

Ziko’s Salsa Dansschool, gevestigd aan de Hoogstraat 17a, Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens wij verwerken

Ziko’s Salsa Dansschool verzamelt persoonsgegevens van o.a. personen die zich inschrijven voor een proefles, danscursus, workshop, bootcamp of feest. Ziko’s Salsa Dansschool beroept zich op 3 wettelijke grondslagen om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Namelijk (1) toestemming van de betrokkene, (2) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en (3) noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Deze persoonsgegevens bestaan uit:

 • voor- en achternaam

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

Waarvoor wij deze gegevens verzamelen

Uw persoonsgegevens worden vastgelegd in ons systeem en worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Om u in te kunnen schrijven voor een proefles, danscursus, workshop, bootcamp of feest

 • Verzenden van onze nieuwsbrief (hier gaat u mee akkoord bij het inschrijven voor een danscursus. U kunt zich te allen tijde voor de nieuwsbrief uitschrijven).

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Om contact met u op te nemen in het geval van lesverzuim zonder afmelding

 • Om op uw verzoek contact op te nemen in geval van een (aan)vraag

Delen met derden

Jouw privé gegevens zijn en blijven privé. Ziko’s Salsa Dansschool verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren

Uw gegevens worden bewaard zolang nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw inschrijfformulier wordt 7 jaar bewaard, om aan de wettelijke bewaartermijn te voldoen. Zolang u ingeschreven staat op onze nieuwsbrief blijft uw mailadres opgeslagen in onze mailinglijst.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om bepaalde instellingen te kunnen opslaan.

 • Voor het gebruik van Google Analytics, om bezoekersgegevens en surfgedrag te analyseren. Hierbij worden IP-adressen geanonimiseerd en worden er geen persoonsgegevens achterhaald die u kunnen identificeren. Ook worden de gegevens niet met anderen diensten van Google gedeeld.

U kunt cookies zelf ten alle tijden verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser.

Beveiliging

De website is voorzien van een SSL certificaat om zo een beveiligde verbinding tot stand te brengen. Dit betekent dat gegevens die u invult, versleuteld worden verzonden.

Recht op inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment weer in te trekken. Ook kunt u uw gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen. Neem hiertoe contact met ons op via info@ziko.nl

Indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of over ons privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen via info@ziko.nl

bottom of page