top of page

Algemene voorwaarden bij inschrijven danscursus:

 1. Als u zich heeft ingeschreven dient u voor aanvang van uw eerste les het lesgeld te betalen in de dansschool of het bedrag via bank van tevoren overmaken naar: NL19 TRIO 0320 0830 12, t.n.v. Ziko's Salsa Dansschool en o.v.v. je naam en de danscursus. Graag betalingsbewijs meenemen naar de eerste les.

 2. U hoeft zich niet in te schrijven met een partner. Ziko Centro de Dança streeft naar een gelijke bezetting dames/heren per niveau. Dansers van een hoger niveau worden in de gelegenheid gesteld om op een lager niveau in te vallen.

 3. Gemiste lessen kunnen op een andere dag worden ingehaald als de les ook op een andere dag is ingeroosterd. Zo niet, kan de les op lager niveau worden ingehaald in overleg met de dansleraar.

 4. Voor een goed verloop van de lessen dient u op tijd aanwezig te zijn.

 5. Mocht u verhinderd zijn om een keer de les bij te wonen, dan dient u zich tenminste 3 uur voor aanvang van de les af te melden. 

 6. Het gebruik van beeld- en of geluidsdragers, zoals fototoestellen en videocamera's is niet toegestaan tijdens de lessen, alleen met uitdrukkelijke toestemming van de directie. Ook het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan.

 7. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor evt. opgelopen blessures, diefstal en/of vermissing van persoonlijke eigendommen.

 8. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de dansschool te houden aan de geldende huisregels, evenals de gegeven aanwijzingen van de directie en/of personeel op te volgen. Indien u zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

 9. Bij verhindering wordt het cursusgeld niet geretourneerd. Verrekening van het cursusgeld met een volgende cursus is niet mogelijk.

 10. Als u na inschrijving toch besluit niet deel te nemen aan de cursus, betaalt u € 30,- annuleringskosten. Als de cursus is gestart en u besluit alsnog niet deel te nemen, brengen wij het gehele cursusbedrag in rekening.

 11. Ziko’s Dansschool gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Deze worden in geen geval verstrekt aan derden en alleen gebruikt voor de cursusadministratie. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief waarvoor u zich te allen tijde af kunt melden.

 12. Ziko’s Dansschool houdt zich het recht voor om beeldmateriaal gemaakt tijdens de danslessen of tijdens door de school georganiseerde feesten, te gebruiken voor commerciële doeleinden.

bottom of page