Lesrooster

Lesrooster april - juli 2020

In verband met de landelijke maatregelen voor bestrijding van het Coronavirus, is de startdatum van onderstaande nieuwe cursus nog niet bekend. Als u zich inschrijft, houden wij u per mail op de hoogte van de start van de nieuwe danscursus.

Maandag

19.00 u Salsa intermediate 2+3

20.00 u Salsa beginners 1 

21.00 u Salsa beginners 3 

Dinsdag

19.00 u Zouk vergevorderden

20.00 u Salsa beginners 1

21.00 u Salsa intermediate 1

Woensdag

19.00 u Salsa vergevorderden on1, on2 & cuban

20.00 u Zouk gevorderden

21.00 u Bachata beginners 2

Donderdag

19.00 u Zouk beginners 1

20.00 u Salsa beginners 2+

21.00 u Kizomba beginners 1

Vrijdag

19.00 u Bachata beginners 1

20.00 u Salsa beginners 2

21.00 u Zouk beginners 2 (geselecteerd)

22.00 Social Dance Party

Zaterdag

12.00 - 19.00 u workshops voor bedrijven, vrijgezellenfeestjes, op afspraak.

20.00 u bootcamps, dansfeesten in en buiten de dansschool

Zondag

16.00 u Bachata beginners 3

17.00 u Zouk beginners 2

18.00 u Salsa intermediate 1

19.00 u Bachata beginners 1

20.00 u Salsa beginners 1

Informatie & Prijzen danscursus april-juli 2020

In verband met de landelijke maatregelen voor bestrijding van het Coronavirus, is de startdatum van onderstaande nieuwe cursus nog niet bekend. Als u zich inschrijft, houden wij u per mail op de hoogte van de start van de nieuwe danscursus.

Kosten:

  • Niveau beginners 1 + 2: 8 lessen van 1 uur: € 96,- (studenten op vertoon studentenkaart en jongeren <21 jr € 86,-)

  • Vanaf niveau beginners 3: 12 lessen van 1 uur: € 146 (studenten op vertoon van studentenkaart en jongeren < 21 jr € 136)

Korting:

  • op het totaalbedrag bij een combinatie van 2 dansen: € 25,- korting

  • op het totaalbedrag bij een combinatie van 3 dansen € 30,- korting

Als u zich heeft ingeschreven dient u voor aanvang van uw eerste les het lesgeld te betalen in de dansschool of het bedrag via bank minimaal drie dagen van tevoren overmaken naar: NL35RABO0127979964, t.n.v. Ziko's Salsa Dansschool. Graag betalingsbewijs meenemen naar de eerste les.

Lesrooster januari- april 2020
Maandag

19.00 u Salsa intermediate 2

20.00 u Salsa beginners 1 (start vanaf 17 februari)

21.00 u Salsa beginners 2 

Dinsdag

19.00 u Zouk vergevorderden

20.00 u Bachata beginners 1

21.00 u Salsa beginners 3

Woensdag

19.00 u Salsa vergevorderden on2

20.00 u Zouk gevorderden

21.00 u Bachata beginners 1 (start vanaf 19 februari)

Donderdag

19.00 u Kizomba beginners 3 + intermediate 1

20.00 u Salsa beginners 1

21.00 u Salsa beginners 1  (start vanaf 20 februari)

Vrijdag

19.00 u Salsa beginners 3

20.00 u Salsa beginners 1 (start vanaf 21 februari)

21.00 u Zouk beginners 1 (start vanaf 21 februari)

22.00 Social Dance Party met workshops

Zaterdag

12.00 - 19.00 u workshops voor bedrijven, vrijgezellenfeestjes, op afspraak.

20.00 u bootcamps, dansfeesten in en buiten de dansschool

Zondag

16.00 u Zouk beginners 1

17.00 u Bachata beginners 2+3

18.00 u Salsa beginners 3

19.00 u Salsa beginners 1

20.00 u Bachata beginners 1 (start vanaf 23 februari)

21.00 u West coast swing beginners 1

Algemene voorwaarden

1. Als u zich heeft ingeschreven dient u voor aanvang van uw eerste les het lesgeld te betalen in de dansschool of het bedrag via bank minimaal drie dagen van tevoren overmaken naar: NL35RABO0127979964, t.n.v. Ziko's Salsa Dansschool. Graag betalingsbewijs meenemen naar de eerste les.
2. U hoeft zich niet in te schrijven met een partner. Ziko Centro de Dança streeft naar een gelijke bezetting dames/heren per niveau. Dansers van een hoger niveau worden in de gelegenheid gesteld om op een lager niveau in te vallen.
3. Gemiste lessen kunnen op een andere dag worden ingehaald als de les ook op een andere dag is ingeroosterd. Zo niet, kan de les op lager niveau worden ingehaald in overleg met de dansleraar.
4. Voor een goed verloop van de lessen dient u op tijd aanwezig te zijn.
5. Mocht u verhinderd zijn om een keer de les bij te wonen, dan dient u zich tenminste 3 uur voor aanvang van de les af te melden. 
6. Het gebruik van beeld- en of geluidsdragers, zoals fototoestellen en videocamera's is niet toegestaan tijdens de lessen, alleen met uitdrukkelijke toestemming van de directie. Ook het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan.
7. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor evt. opgelopen blessures, diefstal en/of vermissing van persoonlijke eigendommen.
8. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de dansschool te houden aan de geldende huisregels, evenals de gegeven aanwijzingen van de directie en/of personeel op te volgen. Indien u zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
9. Bij verhindering wordt het cursusgeld niet geretourneerd. Verrekening van het cursusgeld met een volgende cursus is niet mogelijk.
10. Als u na inschrijving toch besluit niet deel te nemen aan de cursus, betaalt u € 30,- annuleringskosten. Als de cursus is gestart en u besluit alsnog niet deel te nemen, brengen wij het gehele cursusbedrag in rekening.

11. Ziko’s Dansschool gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Deze worden in geen geval verstrekt aan derden en alleen gebruikt voor de cursusadministratie. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief waarvoor u zich te allen tijde af kunt melden.

12. Ziko’s Dansschool houdt zich het recht voor om beeldmateriaal gemaakt tijdens de danslessen of tijdens door de school georganiseerde feesten, te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Wie Salsa, Zouk, Bachata, Lady-Styling, Kizomba, Samba, West Coast Swing, Tango zegt, ....... zegt Ziko!

Ziko's Salsa Dansschool

Hoogstraat 17a | 6811 GZ Arnhem

+(31) 06-51 26 70 54 | info@ziko.nl