Inschrijven

Informatie & Prijzen verlenging Cursus september 2020
( 4 lessen)
  • Start vanaf maandag 30 november. De cursus begint v.a. maandag 7 december voor beginners 1 cursisten die zijn gestart in oktober (donderdag & zondag).

  • Maandag 21 t/m zondag 27 december gesloten wegens kerstvakantie

  • Donderdag 31 december en vrijdag 1 januari gesloten

 

Inhaallessen voor oud en nieuw:

Donderdag 31 december 2020

19.00 u Salsa beginners 1 (4 lessen) --> 2 lessen tegoed op zondag 3 januari 13.00 u & donderdag 7 januari 19.00 u

20.00 u Salsa beginners 2 --> les inhalen maandag 28 december 19.00 u

21.00 u Bachata beginners 2 --> les inhalen op donderdag 7 januari, 21.00 u

Donderdag 1 januari 2021

19.00 u Bachata beginners 1 --> les inhalen op vrijdag 8 januari, 19.00 u

20.00 u Salsa beginners 1 --> les inhalen op maandag 28 december, 21.00 u of zondag 3 januari 18.00 u

21.00 u Zouk beginners 3 --> les inhalen op woensdag 30 december 20.30 u of dinsdag 29 december, 19.00 u

Kosten:

  • Beginners 1 t/m intermediate 1: 4 lessen van 1 uur: € 49,- (studenten en <21 jr € 45,-)

  • Zouk beginners 3 & niveau intermediate 2 t/m vergevorderden: 4 lessen van 1,5 uur: € 73,- (studenten en <21 jr € 69,-)

Korting:

  • op het totaalbedrag bij een combinatie van 2 dansen: € 10,- korting

  • op het totaalbedrag bij een combinatie van 3 dansen: € 30,- korting

Let op! Nieuw rekeningnummer!

Als u zich heeft ingeschreven dient u voor aanvang van uw eerste les het lesgeld te betalen in de dansschool of het bedrag via bank van tevoren overmaken naar: NL19 TRIO 0320 0830 12, t.n.v. Ziko's Salsa Dansschool en o.v.v. je naam en de danscursus. Graag betalingsbewijs meenemen naar de eerste les.

Algemene voorwaarden

1. Als u zich heeft ingeschreven dient u voor aanvang van uw eerste les het lesgeld te betalen in de dansschool of het bedrag via bank van tevoren overmaken naar: NL19 TRIO 0320 0830 12, t.n.v. Ziko's Salsa Dansschool. Graag betalingsbewijs meenemen naar de eerste les.
2. U hoeft zich niet in te schrijven met een partner. Ziko Centro de Dança streeft naar een gelijke bezetting dames/heren per niveau. Dansers van een hoger niveau worden in de gelegenheid gesteld om op een lager niveau in te vallen.
3. Gemiste lessen kunnen op een andere dag worden ingehaald als de les ook op een andere dag is ingeroosterd. Zo niet, kan de les op lager niveau worden ingehaald in overleg met de dansleraar.
4. Voor een goed verloop van de lessen dient u op tijd aanwezig te zijn.
5. Mocht u verhinderd zijn om een keer de les bij te wonen, dan dient u zich tenminste 3 uur voor aanvang van de les af te melden. 
6. Het gebruik van beeld- en of geluidsdragers, zoals fototoestellen en videocamera's is niet toegestaan tijdens de lessen, alleen met uitdrukkelijke toestemming van de directie. Ook het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan.
7. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor evt. opgelopen blessures, diefstal en/of vermissing van persoonlijke eigendommen.
8. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de dansschool te houden aan de geldende huisregels, evenals de gegeven aanwijzingen van de directie en/of personeel op te volgen. Indien u zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
9. Bij verhindering wordt het cursusgeld niet geretourneerd. Verrekening van het cursusgeld met een volgende cursus is niet mogelijk.
10. Als u na inschrijving toch besluit niet deel te nemen aan de cursus, betaalt u € 30,- annuleringskosten. Als de cursus is gestart en u besluit alsnog niet deel te nemen, brengen wij het gehele cursusbedrag in rekening.

11. Ziko’s Dansschool gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Deze worden in geen geval verstrekt aan derden en alleen gebruikt voor de cursusadministratie. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief waarvoor u zich te allen tijde af kunt melden.

12. Ziko’s Dansschool houdt zich het recht voor om beeldmateriaal gemaakt tijdens de danslessen of tijdens door de school georganiseerde feesten, te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Lees het aanvullende Covid-19 protocol hier.

Wie Salsa, Zouk, Bachata, Lady-Styling, Kizomba, Samba, West Coast Swing, Tango zegt, ....... zegt Ziko!

Ziko's Salsa Dansschool

Hoogstraat 17a | 6811 GZ Arnhem

+(31) 06-51 26 70 54 | info@ziko.nl